Early Warning System

Dit Early Warning System is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de gevolgen van toekomstige klimaatverandering voor de natuur van de Waddenzee. Dat is nodig omdat klimaatverandering nog lang zal blijven doorgaan en daarom ook trendmatig zal blijven inwerken op natuurwaarden.

Early Warning System