Waarom

Enige jaren geleden ontdekten we vanuit het Programma naar een Rijke Waddenzee dat er in beheer- en beleidskringen weinig aandacht was voor de effecten van klimaatverandering op de Waddennatuur. Daarom hebben we dit Early Warning Systeem (EWS) ontwikkeld, zodat alle betrokken partijen voor zich kunnen zien wat de effecten zijn.

Het is niet verwonderlijk dat er tot voor kort weinig aandacht was voor de effecten van klimaatverandering op de natuurwaarden van de Waddenzee, want klimaatverandering vraagt aan alle betrokkenen om na te denken over zaken die ver buiten hun gangbare denkraam liggen. En er is nog erg veel wetenschappelijke onzekerheid wat er allemaal gaat gebeuren. Tegelijkertijd is de urgentie om iets te doen ook zeer groot. Dat zorgt voor een dilemma: gaan we proberen die effecten nu al in kaart te brengen, terwijl we toch nog zoveel niet weten? De makers van het EWS (Hein Ss en Leo Bruinzeel) hebben de knoop doorgehakt, en zijn hier toch mee aan de slag gegaan. Want als je niet probeert een beeld te vormen van wat er kan gaan gebeuren, vergeet je om daarop te anticiperen. En dat is bij zo’n trendmatig optredend, en voorlopig zelfs nog trendmatig sterker wordend verschijnsel erg onverstandig.

Early Warning System