Over PRW

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is een netwerkorganisatie die kan koorddansen bij wind.

Zij is: complementair, tijdelijk, stoutmoedig en flexibel. PRW staat als intermediair tussen beleid en beheer en bestaat uit mensen die verbindingen leggen binnen en buiten de (Wadden-)organisaties. De kracht zit in het samenspel. Het programmabureau werkt nauw samen en bestaat uit een kernteam en een programmateam.