Klimaateffecten

De klimaateffecten worden, voor zover mogelijk, beschreven voor de gehele Oost-Atlantische Flyway, vanwege de relevantie voor trekvogels die de Waddenzee bij hun migratie aandoen. De voortgaande opwarming en de doorwerkingen daarvan (droogte, piekbuien) blijken reeds momenteel, en ook in de nabije toekomst, de sterkste drijver achter veranderingen in de natuurwaarden van de Waddenzee.

In dit deel van het EWS worden de klimaateffecten getoond die de drijvende factoren (kunnen) zijn achter veranderingen in de natuurwaarden van de Waddenzee.