Early Warning System Effecten van klimaatverandering op natuurwaarden in de Waddenzee

Versie Q3 - 2022

Lees meer

Waarom en hoe?

Enige jaren geleden ontdekten we vanuit het Programma naar een Rijke Waddenzee dat er in beheer- en beleidskringen weinig aandacht was voor de effecten van klimaatverandering op de Waddennatuur. Dat is niet zo verwonderlijk, want klimaatverandering vraagt aan alle betrokkenen om na te denken over zaken die ver buiten hun gangbare denkraam liggen. En er is nog erg veel wetenschappelijke onzekerheid wat er allemaal gaat gebeuren. Tegelijkertijd is de urgentie om iets te doen ook zeer groot. Daarom hebben we dit Early Warning Systeem (EWS) ontwikkeld, zodat alle betrokken partijen voor zich kunnen zien wat de effecten zijn.

Lees meer