Hoe

We hebben een aantal indicatorsoorten en –habitats gekozen die relevant zijn voor het Natura 2000 beschermingsregime en onderzocht hoe klimaatverandering daarop inwerkt in de periode tot 2050.

Het vooruitkijken naar de effecten van klimaatverandering op natuurwaarden is uiteraard niet eenvoudig, want er is geen tijd om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek af te wachten. Maar we hebben veel medewerking gekregen uit wetenschappelijke kring, om de benodigde – vaak nog intuïtieve – inschattingen te kunnen maken.
De informatiebasis is gelaagd, want je moet niet alleen weten wat de relevante klimaateffecten zijn, maar ook hoe die doorwerken op de indicatorsoorten en –habitats. Voor trekvogels, uiteraard heel belangrijk in de Waddenzee-context, moet je dat zelfs te weten komen voor de hele Oost-Atlantische Flyway.
Daarom hebben we dit websysteem gebouwd, dat die verschillende lagen zichtbaar maakt, door daarop te klikken. De indicatorsoorten en –habitats zijn voorzien van een rood, oranje, groen of grijs merkteken als het eindoordeel respectievelijk luidt ‘er is waarschijnlijk een negatief effect’, ‘er is mogelijk een negatief effect’, ‘er is een positief of neutraal effect’, dan wel ‘het effect is onbekend’ als gevolg van klimaatverandering. Dat geeft in één klap een indicatie hoe deze natuurwaarden er in de nabije toekomst voor komen te staan. Ook hebben we, op basis van de effecten op individuele soorten en habitats een geaccumuleerde score gegeven voor habitats en soorten in het algemeen, gebruikmakend van hetzelfde kleurcodesysteem.
Uiteraard valt er nog aardig wat te verbeteren en uit te breiden, want veel weten we nog niet. Dat gaat de komende jaren gebeuren, in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Hein Sas en Leo Bruinzeel

Opstellers van het Early Warning Systeem voor de effecten van klimaatverandering op de natuur van de Waddenzee

December 2022

Early Warning System