Vogels

Vogels

In de Waddenzee leven ontzettend veel vogels. Klimaatverandering heeft ook impact op hen. 

Op deze pagina lees je meer over wat de impact van klimaatverandering is op de vogels in de Waddenzee. Aangezien het veelal om trekvogels gaat, is ook de invloed van klimaatverandering op hun trekroutes (de ‘Flyway’) in kaart gebracht.

Meer over vogels

Vogels overzicht