Habitattypes

Ook habitats vertegenwoordigen belangrijke natuurwaarden van de Waddenzee.  In het EWS zijn habitats opgenomen die van belang zijn voor de open Waddenzee. 

Habitattypes overzicht