Droogte / minder zoetwater

Een stijging van de gemiddelde atmosferische temperatuur zorgt voor toenemende verdamping en, bij proportioneel minder stijgende regenval, voor gemiddeld toenemende droogte. Dat fenomeen is inmiddels in vele gebieden zichtbaar en zal bij verdere temperatuurstijging nog verder toenemen. Rivierafvoeren nemen daardoor, vooral in de zomerperiode, ook gemiddeld af, wat leidt tot minder zoetwaterspuien naar zee, inclusief de Waddenzee.

De bovenstaande figuur laat zien dat de droogte vooral in Zuid-Europa heel sterk toeneemt en in mindere mate in West-Europa. Midden-Afrika wordt waarschijnlijk juist natter (doordat de regenval daar sterk toe gaat nemen).

Referentie: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 33−144.
doi:10.1017/9781009157896.002.