Extreme regenbuien / piekafvoer rivieren

De atmosferische temperatuurstijging leidt vaak tot extreme neerslagpieken en daardoor ook tot snel toenemende waterafvoer van rivieren.

De bovenstaande figuur toont de mondiale verandering in extreme neerslagpatronen bij diverse temperatuurscenario’s. Te zien valt dat dit vrijwel overal ter wereld plaatsvindt. Ook in Europa doet het fenomeen zich voor, zij het in wat minder mate dan in andere regio’s.

Referentie: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 33−144.
doi:10.1017/9781009157896.002.