Stormen / windpatronen

Op zich kan een verandering in windrichting en -sterkte een grote invloed hebben op kustgebieden, waaronder het Waddengebied. De stand der kennis van klimaateffecten is echter nog onvoldoende om met enige zekerheid te kunnen voorspellen hoe stormen en windpatronen zich langs de Oost-Atlantische Flyway in de komende decennia gaan ontwikkelen. Referentie: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 33−144. doi:10.1017/9781009157896.002.