Toename gemiddelde temperatuur / hittegolven

De gemiddelde mondiale atmosferische temperatuur is al aanzienlijk gestegen en stijgt nog verder door.

De gemiddelde mondiale temperatuurstijging in de periode 2010-2019 ten opzichte van 1850-1900 is 0,8-1,3 graden Celsius. Als gevolg hiervan zijn hittegolven ook in lengte toegenomen. Onder andere in Nederland is deze toename zelfs sterker dan de gemiddelde temperatuurstijging.

De bovenstaande figuur laat zien dat vrijwel overal op de wereld de atmosferische temperatuur stijgt bij de gemiddelde stijging die inmiddels is gemeten. Bij de verwachte verdere temperatuurstijging wordt dit effect uiteraard sterker. Van groot belang voor de Oost-Atlantische Flyway is dat de temperatuurstijging in Noord-Europa en binnen in het Noordpoolgebied/Siberië veel sneller gaat (zoals aangegeven door de donkerdere kleur rood) dan in andere gebieden.

De relatief sterke (Noord-)Europese temperatuurstijging is ook terug te zien in de Nederlandse metingen. Zie de figuur hierboven.

De atmosferische temperatuurstijging zien we ook terug in de zeewatertemperatuur, hierboven weergegeven voor de Nederlandse Waddenzee (gemeten bij de steiger van NIOZ Texel).

De bovenstaande figuur laat zien dat de lengte van hittegolven in Nederland is toegenomen. Dit effect is zelfs sterker dan de gemiddelde temperatuurstijging. De oorzaak hiervan is onbekend.

Referenties:

  • Voor de mondiale gegevens: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 33−144.
    doi:10.1017/9781009157896.002.
  • Voor de Nederlandse temperatuurgegevens in de atmosfeer: KlimaatScan Grote Wateren Noordhuis et al, Deltares, 2019
  • Voor de watertemperatuur in de Waddenzee: K. Philippart et al., 2022, Quality Status Report Wadden Sea Climate Change (draft, 9 November 2022)
  • Voor de gegevens over hittegolven in Nederland: www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/hittegolven