Andere soorten

Uiteraard zijn niet alleen vogelsoorten van belang als het gaat om de effecten van klimaatverandering op de Waddenzeenatuur. In dit deel van het EWS komen die soorten aan de orde waarvan momenteel enige informatie over de invloed van klimaatverandering beschikbaar is.

Lees meer

Anders soorten overzicht