Invasieve exoten

Vaak wordt gesteld dat het veranderende klimaat (met gemiddeld hogere watertemperaturen) gaat leiden tot toename van de aantallen schadelijke ('invasieve') exoten in de Waddenzee. Daar zijn echter nog veel onzekerheden over.

De meest uitgebreide inventarisatie van exotische organismen in de Waddenzee heeft weliswaar een voortgaande introductie van nieuwe organismen geconstateerd, maar een relatie met hogere watertemperatuur werd niet gevonden (in het bijzonder werd gedurende de warme zomer van 2018 geen verhoogd voorkomen van soorten uit zuidelijker wateren waargenomen).

Referentie: Gittenberger, A., Rensing, M., Veer, , H.W. van der, Philippart, C.J.M., Hoorn, B. van der, D’Hont, A., Wesdorp , K.H., Schrieken, N., Klunder, L., Kleine-Schaars, L., Holthuijsen, S. & H. Stegenga, 2019. Native and non-native species of the Dutch Wadden Sea in 2018. Commissioned by Office for Risk Assessment and Research, The Netherlands Food and Customer Product Safety Authority of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. GiMaRIS rapport 2019_09: 128 pp.

In het meest recente Wadden Sea Quality Status Report wordt wel de verwachting uitgesproken dat exotische soorten, uit warmere streken, gaandeweg een grotere vestigingskans in de Waddenzee hebben, maar men stelt ook dat dit niet hoeft te leiden tot invasieve soorten. Tot dusverre, zo wordt namelijk geconstateerd, hebben geïntroduceerde soorten niet geleid tot verlies van inheemse soorten of verandering van ecologische functies in het systeem (wat wel gebeurt indien uitheemse soorten invasief zijn). Uiteraard geeft dit geen garantie dat dit niet kan gebeuren in de toekomst, maar de onzekerheden zijn vooralsnog groot.

Referentie: K. Philippart et al., 2022, Quality Status Report Wadden Sea Climate Change (draft, 9 November 2022)

 

Anders soorten overzicht