Meer over andere soorten

Veel is nog onbekend over de manier waarop Waddenzeesoorten zich gaan gedragen onder invloed van klimaatverandering. Ook is niet duidelijk of er meer invasieve soorten gaan komen. We hebben die soorten geselecteerd waarvan een redelijke informatiebasis bestaat. En ook geprobeerd om een verwachting uit te spreken over de trend bij de invasieve exoten. Helaas betreft het nog een zeer beperkte selectie, die onder invloed van het toenemende onderzoek naar de invloed van klimaatverandering in de komende jaren moet gaan worden uitgebreid.