Timing

Timing is de aanwezigheid (op jaarbasis) van een vogelsoort op een bepaalde locatie.

De timing van bijvoorbeeld de start van het broeden komt vaak heel nauw en dat kan weer gevolgen hebben voor de timing van aankomst en vertrek uit de doortrekgebieden. Evolutionair is de timing van de aanwezigheid van broedvogels, prooidieren, het weer en andere factoren nauw met elkaar verweven geraakt. Door klimaatsverandering kan deze koppeling deels verdwijnen.