Invloedsfactoren

De invloedsfactoren.

Habitatkwaliteit Waddenzee

Dit beschrijft habitatveranderingen anders dan het in de Waddenzee aanwezige en beschikbare voedsel.

Lees meer

Habitatkwaliteit Flyway

Deze factor beschrijft habitatveranderingen anders dan het daar aanwezige en beschikbare voedsel.

Lees meer

Voedsel Waddenzee

De verspreiding en beschikbaarheid van voedsel (benthos, vis) in de Waddenzee heeft gevolgen voor de verspreiding van vogels die daarvan afhankelijk zijn.

Lees meer

Voedsel Flyway

De verspreiding en beschikbaarheid van voedsel langs de East Atlantic Flyway in ruimte en tijd heeft gevolgen voor de verspreiding van vogels die daarvan afhankelijk zijn.

Lees meer

Timing

Timing is de aanwezigheid (op jaarbasis) van een vogelsoort op een bepaalde locatie.

Lees meer