Voedsel Flyway

De verspreiding en beschikbaarheid van voedsel langs de East Atlantic Flyway in ruimte en tijd heeft gevolgen voor de verspreiding van vogels die daarvan afhankelijk zijn.

Mogelijke veranderingen die zich voordoen bij deze prooidieren, onder invloed van klimaatsverandering, kunnen doorwerking hebben op de verspreiding en de aantallen vogels.