Voedsel Waddenzee

De verspreiding en beschikbaarheid van voedsel (benthos, vis) in de Waddenzee heeft gevolgen voor de verspreiding van vogels die daarvan afhankelijk zijn.

Mogelijke veranderingen die zich voordoen bij deze prooidieren onder invloed van klimaatsverandering, kunnen een doorwerking hebben op het ruimtegebruik en de aantallen vogels.