Estuaria

De natuurwaarden van estuaria als de Eems-Dollard staan al onder druk, maar kunnen nog verder verminderen door klimaatverandering.

Er zijn niet veel open estuaria meer in of langs de Waddenzee; de meeste zijn afgedamd door waterkeringen. Alleen de Eems-Dollard is nog grotendeels een open estuarium. De natuurwaarden daar staan al onder druk, door de grote sliblast in het water van het systeem. Die sliblast verstrekt de verticale stratificatie van het water, met name in de benedenloop van de Eemsrivier. In de zomerperiode leidt dit tot zuurstofloosheid in de onderste waterlagen, waardoor het leven in de benedenloop verstikt en ook de vismigratie wordt belemmerd.

Klimaatverandering gaat zorgen voor een stijging van de watertemperatuur in de gehele Waddenzee en dus ook in de Eems-Dollard en dat zorgt, op zijn beurt, voor zowel versterking van de stratificatie als voor toename van het zuurstofverbruik in de onderste waterlagen. Een en ander leidt dus tot versterking van de negatieve effecten die hiervan het gevolg zijn.

Referentie: Realisatieprogramma Eems-Dollard Unterems, 2013, G. Litjens, W. Braakhekke, A. van Winden, Bureau Stroming