Geulen (permanent onder water)

Helaas is nog veel onbekend over de invloed van klimaatverandering op het leven in de permanent onder water staande delen van de Waddenzee.

Het ecosysteem in de permanent onder water staande delen van de Waddenzee is ongetwijfeld al flink veranderd onder invloed van de gestegen gemiddelde watertemperatuur, en zal nog verder gaan veranderen bij de doorgaande stijging dieĀ  voor de toekomst voorzien wordt. Zo wordt bijvoorbeeld vaak de verwachting uitgesproken dat er meer invasieve exoten in het ecosysteem zullen opdoemen. Maar een dergelijke ontwikkeling heeft zich nog niet voorgedaan en het is niet duidelijk of dat alsnog gaat gebeuren (zie ook het onderdeel ‘Invasieve exoten’ van dit EWS). Welke veranderingen gaan optreden en of die negatieve of positieve doorwerkingen in het ecosysteem onder water met zich gaan meebrengen is dus nog onbekend.