Droogvallende platen

De toenemende temperatuur van atmosfeer en water is van grote invloed op het leven op de droogvallende platen.

In het deel van het EWS dat de invloed van klimaatverandering op Waddenzeesoorten is beschreven dat de toenemende warmte en de daarmee verbonden toename van hittegolven zorgt voor een grote sterfte onder – in het zand van de wadplaten levende – kokkels. Dit dreigt ook te gaan gebeuren voor mosselen. Verder zullen wadpieren waarschijnlijk gaandeweg uit de Waddenzee gaan verdwijnen. Aangezien deze biota hoekstenen zijn van het voedselweb van de wadplaten (onder andere omdat ze belangrijk vogelvoedsel zijn), staat ook de habitatkwaliteit van de droogvallende platen onder toenemende druk.

Op de langere duur zullen andere soorten de daardoor openvallende niches in het ecosysteem waarschijnlijk wel gaan innemen, waardoor de vermindering van de habitatkwaliteit teniet kan worden gedaan. Maar een dergelijke soortsubstitutie zal enige tijd in beslag nemen, waardoor toch sprake kan zijn van een vermindering van de habitatkwaliteit in die periode.

Op den duur zal ook de habitatkwantiteit kunnen gaan verminderen, door de verwachte versnelling van de zeespiegelstijging, maar dat effect is tot 2050 waarschijnlijk klein of mogelijk zelfs verwaarloosbaar.