Mossel (Mytilus edulis)

Het mosselbestand in de Waddenzee, zowel op de droogvallende platen als in het sublitoraal, gaat mogelijk negatief beïnvloed worden door klimaatverandering, met name door de trendmatig toenemende temperatuur van water en atmosfeer.

Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat mosselen een negatieve invloed van toenemende watertemperatuur ondervinden, zij het dat de drempelwaarde waarbij de effecten duidelijk zichtbaar zijn vrij hoog ligt (30 graden C).

Referenties:

  • Kamermans, P. and C. Saurel, 2022, Interacting climate change effects on mussels (Mytilus edulis and M. galloprovincialis) and oysters (Crassostrea gigas and Ostrea
    edulis): experiments for bivalve individual growth modelspublished by EDP, Aquat. Living Resour. 2022, 35, https://doi.org/10.1051/alr/2022001
  • https://cordis.europa.eu/article/id/429228-studies-find-that-higher-temperatures-have-an-adverse-effect-on-mussels

Niettemin is met name in Mediterrane landen, tijdens hittegolven, toenemende mosselsterfte in mosselculturen waargenomen, die toegeschreven wordt aan klimaatverandering.

Referentie: https://www.actualites-news-environnement.com/48088-les-moules-en-mediterranee-espagnole-impactees-par-la-canicule.html

Zover is het in de Waddenzee uiteraard nog niet, maar dat kan in de toekomst wel gaan gebeuren, doordat te verwachten valt dat de temperatuur van water en atmosfeer nog verder gaat stijgen. Zelfs op droogvallende platen valt toegenomen sterfte van schelpdieren op den duur niet uit te sluiten, zoals uit het voorbeeld van de kokkels blijkt.

Een andere effect van klimaatverandering is dat er waarschijnlijk vaker sprake zal gaan zijn van verminderde zoetwaterspuien naar de Waddenzee in de zomerperiode. Het zoete water verhindert de predatie door zeesterren en krabben, wat ook zichtbaar is door de aanwezigheid van een redelijk stabiele sublitorale mosselbank langs de Afsluitdijk. Bij verminderde zoetwateraanvoer naar de Waddenzee kan de predatie dus gaan toenemen, waardoor het bestand af gaat nemen.

Referentie: Karin Troost, WMR, persoonlijke mededeling, oktober 2022