Zeepier (Arenicola marina)

De populatie zeepieren in de Waddenzee gaat waarschijnlijk afnemen door klimaatverandering.

Zeepieren bevinden zich in de Waddenzee aan de zuidrand van hun verspreidingsgebied. Daarom wordt verwacht dat de populatie van deze wormsoort (die een belangrijke voedselbron voor diverse soorten wadvogels vormt) onder invloed van klimaatverandering in de Waddenzee af gaat nemen.

Referentie: K. Philippart et al., 2022, Quality Status Report Wadden Sea Climate Change (draft, 9 November 2022)