Puitaal (Zoarces viviparus)

De Puitaal is gevoelig voor temperatuurstijging van het water. Met name hoge tempraturen in de zomer zorgen voro een hogere mortaliteit van deze soort. Het is daarmee een van de weinige Wadvissoorten, naast een aantal platvissen, waarvan het effect van klimaatverandering bekend is. Referentie: Species Fact Sheets for the Wadden Sea Fish Strategy, Overview of 19 species in the Wadden Sea sampled in the Demersal Fish Survey, Programma naar een Rijke Waddenzee, 2021g

Content

Hier kan content worden geplaatst.