Schar (Limanda limanda)

Jonge schar gedraagt zich analoog aan jonge schol, dus ook van deze soort neemt het bestand in de Waddenzee af. Doordat de soort naar zich naar de open Noordzee, waar het koeler is, kan verplaatsen is het bestand als zodanig niet in gevaar, maar er moeten uiteraard wel doorwerkingen zijn op het voedselweb van de Waddenzee (zij het dat niet goed bekend is wat voor doorwerkingen dat zouden zijn). Referentie: Species Fact Sheets for the Wadden Sea Fish Strategy, Overview of 19 species in the Wadden Sea sampled in the Demersal Fish Survey, Programma naar een Rijke Waddenzee, 2021