Schol (Pleuronectus platessa)

Met name jonge schol is gevoelig voor watertemperatuurstijging. Door de toegenomen temperatuur in de Waddenzee is de jonge schol (waar de Waddenzee vroeger een kraamkamer voor was) naar de open Noordzee getrokken. Het resultaat is een trendmatige afname van het jonge schol bestand in de Waddenzee. Doordat de soort naar zich naar de open Noordzee, waar het koeler is, kan verplaatsen is het bestand als zodanig niet in gevaar, maar er moeten uiteraard wel doorwerkingen zijn op het voedselweb van de Waddenzee (zij het dat niet goed bekend is wat voor doorwerkingen dat zouden zijn). Referentie: Species Fact Sheets for the Wadden Sea Fish Strategy, Overview of 19 species in the Wadden Sea sampled in the Demersal Fish Survey, Programma naar een Rijke Waddenzee, 2021