Eider

Somateria mollissima. Deze grote eend komt voor van de poolstreken tot west europa. De soort is aangepast aan de kou en vindt in Nederland en omstreken de zuidgrens van zn broedverspreiding. Dit is een waddenzeesoort, maar is voor zn voedsel (schelpdieren die duikend worden bemachtigd) afhankelijk van de noordzeekustzone.

Populatie Waddenzee

De Waddenzeepopulatie vertoont stabiel aantallen over de laatste 10 jaar. Over een langer tijdvak van 29 jaar vertoont de soort een lichte afname in de Waddenzee. De prognose is dat de aantallen broedende eiders in de Waddenzee sterk kunnen gaan gaan dalen, de wintervogels (het merendeel van de waddenzeepopulatie) zullen minder sterk dalen.

Populatie Flyway

De trend van de flyway populatie is onzeker. Het is aannemelijk dat deze populatie licht gaat dalen. De aantallen eiders dalen thans in grote delen van zn verspreidingsgebied (door factoren niet gerelateerd aan klimaatsverandering). Waarschijnlijk kan de eider zn broedareaal vergroten naar het Noorden.

Invloedsfactoren

Habitatkwaliteit Waddenzee Meer informatie

Het foerageerhabitat van de eider staat niet direct onder druk. Het broedhabitat in de nederlandse Waddenzee kan voor de eider te warm gaan worden. Eiders hebben in nederland de zuidrand van hun broedverspreidingsgebied.

Habitatkwaliteit Flyway Meer informatie

Foerageerhabitat in de Oostzee dreigt door klimaatsverandering te zoet te worden. Dit werkt door in de overleving en de groei van schelpdieren. Mogelijk ontstaat er extra fourageerhabitat in het noorden.

Meer over invloedsfactoren

Adaptatiemaatregelen

Mogelijk kan de broedende eider in de Nederlandse Waddenzee profiteren van extra schaduwrijke plekjes op de kwelder. In de oostzee is predatie door zeearenden een factor van belang, dat zal ook in nederland gaan spelen.