Lepelaar

Platalea leucorodia. De lepelaar is een relatief nieuwe wadvogel in de Waddenzee. Door predatie van de kolonies op het vasteland zijn lepelaars uitgeweken naar predatievrije eilanden in de Waddenzee. De soort overwintert in west afrika en in zuid europa.

Populatie Waddenzee

De waddenzeepopulatie is sterk in aantal gestegen over de laatste 10 jaar (en over de laatste 30 jaar). De groei in de nederlandse waddenzee begint af te nemen, maar elders in de oostelijke wadden (denemarken, Duitsland) is nog ruimte voor een toename.

Populatie Flyway

De flyway populatie is sterk gestegen over de laatste 10 jaar. De flyway populatie omvang kan gaan dalen door klimaatsverandering in zuid Europe, waarbij wetlands gaan verdrogen.

Invloedsfactoren

Habitatkwaliteit Waddenzee Meer informatie

Het broedhabitat in de Waddenzee zal in toekomst vaker gaan overstromen. De lepelaar wapent zich hiertegen door takkennesten te maken. Binnen de populatie is zeer veel spreiding van legdata aanwezig, wat fungeert als buffer voor stormvloeden. Het foerageer habitat staat niet onder druk.

Voedsel Waddenzee Meer informatie

De hoeveelheid voedsel (kleine vis en garnalen) zal waarschijnlijk niet beinvloed worden door klimaatsverandering, zeer waarschijnlijk wel de beschikbaarheid in de tijd. Zo is de intrektiming van de garnaal -de waddenzee in- afhankelijk van temperatuur.  Echter de Lepelaar heeft bewezen een zeer flexibel timingsvenster te hebben.

Voedsel Flyway Meer informatie

De ontwikkeling van het prooibestand in de zuidelijke overwinteringsgebieden is onduidelijk, maar aannemelijk is dat dit negatief wordt beïnvloed.

Timing Meer informatie

De Lepelaar heeft zich ontpopt als een soort die kan meebewegen met veranderingen in z’n omgeving. Het is niet ondenkbaar dat de soort in toenemende mate noordelijker zal gaan overwinteren om habitat verslechtering in Zuid Europe voor te zijn.

Meer over invloedsfactoren

Adaptatiemaatregelen

Adaptatiemaatregelen zijn mogelijk. De soort nestelt in kolonies en accepteert nestmateriaal door mensen aangebracht. Kolonies beschermen tegen incidenteel hoog water moet dus mogelijk zijn. In toenemende mate broedt de soort ook op kunstwerken als strekdammen.